kök

üç kere üç dokuz eder, bilirsin
birin karesi birdir, karekökü de
bilirsin.


mutlu aşk yoktur, bilirsin
ama baharda ya da dışarda
sonsuz göğün altında aşkın aşkla çarpımı 
nedendir bilinmez
garip bir biçimde hep sonsuzdur...


karekökü de yoktur!* 

Hiç yorum yok: