gezi


bizim polisler...

gezi


Türkiye en güçlü günlerini yaşamakta...
#direnteyze

gezi


son derece tehlikeli, yurtdışı destekli, terörist marjinallerden oluşan 3-5 çapulcu taksim'de...

gezi


Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik!...