sana inandım koştum geldim.
...
niyetlenince, tanrı yolumu açtı.